Choose your language

 • Mezinárodní doprava
 • Bezpečná platba
 • Láska k basketbalu
 • Tvůj košík je prázdný.

  Tvůj košík se zdá být prázdný. Začni ho plnit! V případě, že jsi minule nechal v košíku nějaké položky, zkus se přihlásit ke svému účtu.

  Pokračovat v nákupu Přihlaš se

Zásady ochrany osobních údajů

1. Všeobecné

Tímto se zavazujeme chránit důvěrnost vašich osobních údajů v souladu s platnou legislativou. Přijmeme veškerá vhodná opatření, abychom vás ochránili před jakýmkoli možným porušením a zneužitím. Vzhledem k jejich citlivé povaze věnujeme osobním údajům uživatelů zvláštní pozornost a péči.

2. Implementace zásad ochrany osobních údajů

Každý zaměstnanec naší společnosti, na plný i částečný úvazek, s přístupem k osobním a jiným uživatelským údajům, byl upozorněn na odpovědnost za jejich ochranu a také na ustanovení týkající se důvěrnosti osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu.

Rozsah osobních údajů a přístup k nim byl omezen na úroveň nezbytnou k optimálnímu poskytování služeb. Odpovědnost za ochranu osobních a jiných údajů je časově neomezená a trvá i po skončení našeho vzájemného vztahu.

S dalšími vybranými společnostmi, které mají přístup k osobním údajům (správce obchodu – MS3 d.o.o., účetní služby – Unija d.o.o., poskytovatel ERP systému, správce – RCL d.o.o. a technická podpora – GA Sistemi), máme uzavřeny smlouvy o zpracování a ochraně osobních údajů v našich databázích.

3. Shromažďované údaje

Při návštěvě našich webových stránek nebo během zadávání objednávky jste požádáni o poskytnutí svých osobních údajů. Jakékoli poskytnutí osobních údajů je striktně dobrovolné. Odesláním osobních údajů a souhlasu nám udělujete povolení shromažďovat, používat a uchovávat vaše údaje. Vaše údaje budou použity pouze pro účely stanovené při jejich odeslání. Vaše údaje budou chráněny před zneužitím, neoprávněným přístupem, ztrátou, zveřejněním, pozměněním a zničením.

Níže jsme vytvořili seznam určitých kategorií osobních údajů, které shromažďujeme, způsoby jejich použití a ochrany a také způsob, jakým nás můžete kontaktovat. V souvislosti s tím, jaké údaje jsou nutné k poskytnutí daných námi nabízených služeb, shromažďujeme, spravujeme, zpracováváme a uchováváme následující uživatelské údaje:

Při objednávce:

 • Jméno a příjmení
 • Dodací adresa
 • Název společnosti nebo právnické osoby (u právnických osob)
 • Daňové číslo právnické osoby (u právnických osob)
 • E-mail (uživatelské jméno)
 • Zašifrované heslo (v případě, že se jedná o registrovaného uživatele)
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Země pobytu
 • Anonymní IP adresa
 • Další údaje, které uživatel dobrovolně zadá do formulářů internetového obchodu (komentář).

 Kontaktní formulář:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo (nepovinné)
 • E-mail
 • Zpráva
 • Anonymní IP adresa

Registrace v e-shopu:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Zašifrované heslo
 • Čas a datum registrace
 • Anonymní IP adresa

Přihlášení k odběru newsletteru:

 • Jméno
 • E-mail
 • Anonymní IP adresa

Dále také shromažďujeme:

 • Další údaje, které uživatel dobrovolně zadá do dotazníků/anket.
 • Další údaje, které uživatel dobrovolně přidá do svého profilu.
 • Komunikace s jednotlivými kupujícími.

Neneseme žádnou odpovědnost za správnost a úplnost údajů a jejich rychlost.

4. Proč shromažďujeme údaje

Elektronický odběr novinek (newsletter)

Přihlášením k odběru novinek (newsletteru) s námi sdílíte své jméno, e-mail a anonymní IP adresu. Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-newsletteru, bude váš e-mail použit k zasílání informací o novinkách, kampaních, slevách a akcích.

Přihlášením k odběru našeho newsletteru nám tímto udělujete povolení k exportu, ukládání a zpracování vašich údajů v marketingovém automatizačním nástroji používaném k zasílání našeho newsletteru. Export, ukládání a zpracování údajů prostřednictvím našeho marketingového automatizačního nástroje usnadňují průběžné sledování vašich aktivit na www.grosbasket.com a umožňují analýzu anonymních a agregovaných údajů o používání www.grosbasket.com a dalšího obsahu našich webových stránek. Vaše osobní údaje budou použity výhradně k poskytování našich služeb, v anonymních analýzách a k optimalizaci podnikání a nebudou zpřístupněny veřejnosti, s výjimkou případů, kdy nám k tomu udělíte výslovný souhlas.

Kromě přihlášení k odběru e-newsletteru návštěvník webových stránek také souhlasí se zasíláním personalizovaných zpráv a nabídek, dokud se od nich neodhlásí, které zahrnují použití údajů v přímém marketingu, opětovném cílení prostřednictvím platforem digitálního marketingu (Facebook, AdWords), za účelem:

 • Prezentace nabídky Grosbasket.
 • Exportu a zpracování údajů prostřednictvím nástrojů digitálního marketingu (e-mailovou adresu nelze přiřadit ke konkrétní osobě).
 • A zpracování anonymních údajů (anonymních v tom smyslu, že je nelze spojit s konkrétní osobou).
Tento souhlas je nepovinný a musí být výslovně udělen uživatelem.
Obchodní sdělení přijatá prostřednictvím e-mailu budou obsahovat následující:
 • • Jasné vymezení obchodní povahy sdělení.
 • • Jasné označení odesílatele.
 • • Kampaně, promo akce a další marketingové techniky budou jasně označeny spolu s podmínkami účasti.
 • • Jasné pokyny k odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení.
 • • Poskytovatel bude výslovně respektovat požadavek uživatele na odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení.

Kontaktní formulář

Při vkládání komentáře prostřednictvím online kontaktního formuláře uveďte své jméno, příjmení, e-mail, zprávu a telefonní číslo (nepovinné). Údaje budou použity k tomu, aby se vám co nejrychleji dostalo kvalitní odpovědi.

Registrace v e-shopu

Při registraci uvedete své jméno, příjmení, e-mail, zašifrované heslo a anonymní IP adresu. Po dokončení objednávky obdrží registrovaní uživatelé na svůj e-mail odkaz, který mohou použít ke sledování své objednávky.

Nákup online

Při odesílání objednávky budete požádáni o zadání jména, příjmení, adresy, PSČ, města, e-mailu, telefonního čísla a/nebo názvu společnosti a daňového čísla. Údaje budou použity pro dodání, fakturaci a dokončení objednávky. Potvrzení objednávky vám bude zasláno na e-mail, který zadáte při odesílání objednávky. Anonymní a agregované údaje mohou být použity pro účely statistických analýz.

5. Vaše práva při udělení souhlasu

Fyzická osoba může kdykoli požádat správce osobních údajů, aby pozastavil nebo ukončil zpracovávání osobních údajů této fyzické osoby pro účely uvedené výše. Takové žádosti by měly být zaslány e-mailem na adresu [email protected] a mělo by v nich být přesně specifikováno, který souhlas si přejete odvolat.

Jednotlivec má také následující práva:

 • Právo na přístup k vlastním osobním údajům shromážděným v souvislosti s jeho fyzickou osobou, přičemž správce může využít veškerých přiměřených prostředků k ověření totožnosti dotčené fyzické osoby, zejména v souvislosti s online službami a identifikátory.
 • Právo na opravu nepřesných údajů shromážděných v souvislosti s fyzickou osobou, přičemž správce může využít veškerých přiměřených prostředků k ověření totožnosti dotčené fyzické osoby, zejména v souvislosti s online službami a identifikátory.
 • Právo na odstranění, tedy výmaz, všech údajů v případě splnění podmínek dle čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Právo odstoupit od používání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování.
 • Právo na autonomní rozhodování o použití osobních údajů na základě automatizovaného zpracovávání.
 • Právo podat stížnost na správce osobních údajů u dozorového úřadu v případě podezření na porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze strany zpracovatele osobních údajů. Pokud si přejete opravit své osobní údaje nebo pozastavit či odvolat svůj souhlas s jejich používáním pro účely, pro které byly shromážděny, zašlete nám prosím e-mail. Můžete se také rozhodnout smazat všechny údaje prostřednictvím svého uživatelského účtu.

6. Vlastnictví údajů

Jsme vlastníky údajů shromážděných prostřednictvím této webové stránky. Tímto se zavazujeme nesdělovat tyto údaje třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je jejich sdělení nutné k dodání zboží. Poskytovateli kurýrních služeb budou sděleny pouze údaje potřebné k dodání zboží zakoupeného online.

7. Odpovědnost fyzické osoby

Uživatel také nese odpovědnost za ochranu osobních údajů, a to přijetím nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti vlastního uživatelského jména a hesla a instalací vhodného antivirového softwaru k ochraně počítače.

8. Zpřístupnění údajů za výjimečných okolností

Údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, budou zpřístupněny pouze tehdy, když to vyžadují právní předpisy nebo pakliže je to v dobré víře považováno za nezbytné pro průběh řízení před soudy nebo jinými národními orgány či k ochraně a prosazování našich vlastních právních zájmů.

9. Reklamace a spory

Pracujeme v souladu s aktuální spotřebitelskou legislativou. Dále jsme nastavili efektivní systém řízení reklamací a jmenovali osobu zodpovědnou za přímou komunikaci se zákazníky prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Reklamace zasílejte na [email protected].

Reklamační řád je důvěrný. Jsme si vědomi, že spotřebitelské spory, alespoň z hlediska jejich řešení před soudy, se vyznačují nepoměrem mezi hodnotou pohledávky a náklady vyplývajícími z řízení. To je také jedna z hlavních překážek, které spotřebitelům brání v zahájení soudních sporů. V důsledku toho se ze všech sil snažíme vyřešit případné spory smírčí cestou. Pokud si přejete opravit své osobní údaje nebo pozastavit či odvolat svůj souhlas s jejich používáním pro účely, pro které byly shromážděny, zašlete nám prosím e-mail. Můžete se také rozhodnout smazat všechny údaje prostřednictvím svého uživatelského účtu.

V případě podezření na porušení ustanovení našich zásad ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Případ prošetříme, podnikneme potřebné kroky a co nejdříve vám odpovíme. Případné dotazy či komentáře týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo připomínky k nim nám prosím zašlete prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected].

10. Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tento dokument doplňovat a měnit (např. z důvodu změny legislativy), proto vám doporučujeme pravidelně navštěvovat tuto sekci našeho internetového obchodu.

Naše webové stránky také shromažďují soubory cookies. Více informací naleznete zde.

 

Poslední aktualizace: 27. května 2019